W najnowszym raporcie Gartnera pt. „Software Buying in 2023: 5 Trends Reshaping the Purchase Journey” możemy dowiedzieć się m.in., iż wielu nabywców oprogramowania coraz częściej decyduje się na wymianę, modyfikację lub dostosowanie używanej obecnie technologii IT (np. oprogramowania). Podejmując taką decyzję strategiczną, warto odpowiedzieć sobie co najmniej na poniższe trzy pytania.
 

Jak przygotować się do wymiany obecnego rozwiązania na nową technologię IT ?

Każda z technologii, jak to pokazaliśmy w artykule [Trajektorie rozwoju technologicznego], znajduje się na pewnym etapie jej rozwoju. Rozważając transfer danej technologii IT do przedsiębiorstwa powinniśmy brać pod uwagę jej gotowość oraz zdolność firmy do jej absorpcji, czyli wdrożenia. Zdolność firmy do absorpcji technologii to jej umiejętność adaptacji dostępnych technologii IT w celu zwiększenia konkurencyjności i produktywności danego przedsiębiorstwa. Więcej piszemy o tym [tutaj].

Planując przedsięwzięcie polegające na wymianie technologii IT należy zbudować zakres i plan dla takiego projektu wdrożeniowego. Wybór konkretnego scenariusza implementacyjnego powinien być poprzedzony analizą i oceną potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa. O planowaniu strategicznym i ogólnych zasadach wyboru technologii IT w firmach napisaliśmy [tutaj].

 

Gdzie poszukiwać nowych technologii IT ?

Technologie IT możemy poszukiwać:

  • Wewnątrz własnej organizacji. Gdy firma posiada własny zespół IT, względnie  współpracując w grupie firm, w efekcie których powstają nowe rozwiązania IT, to może pokusić się o realizację własnego projektu.
  • Na rynku zewnętrznym. W scenariuszu tym, firma wykorzystuje technologie IT opracowane przez inne podmioty, stając się ich właścicielem dzięki zakupom licencji, praw własności względnie przejęciu firmy wraz z technologią. Pomocnym w tym procesie mogą być portale branżowe zawierające katalogi potencjalnych dostawców IT (np. portal clutch.co).
  • Źródła kombinowane.  W tym modelu powstające rozwiązania IT są efektem działań wewnątrz i na zewnątrz firmy, przy wzajemnym przenikaniu się i uzupełnianiu obu źródeł.

Więcej o wadach i zaletach poszczególnych źródeł technologii przeczytacie w naszym artykule pt. [Źródła technologii IT].

 

Z jakimi ryzykami i szansami wiąże się wymiana technologii IT?

Wymieniając daną technologię IT na inną należy wziąć pod uwagę szereg różnych ryzyk. Są to następujące ryzyka (za M. Wirkus):  

  • TECHNICZNE – wynikające z zastosowania nowych rozwiązań technicznych.
  • RYNKOWE – powstające z niepewności, jacy będą przyszli odbiorcy nowych rozwiązań, jak wielki będzie rynek (ilu będzie nabywców) oraz jak chętnie i na jakich warunkach zechcą skorzystać z proponowanej oferty (powstałej na bazie wymienionej technologii IT).
  • FINANSOWE – wiążące się z niewiadomymi co do pewnych kosztów i efektów realizacji działań wdrożeniowych oraz sposobów ich finansowania.
  • ZWIĄZANE Z CZASEM – oznaczające zagrożenia wynikające z niewłaściwego szacowania czasu realizacji działań implementacyjnych, jak też zakłóceń w ich przebiegu.
  • ZWIĄZANE Z LUDŹMI – wynikające np. z niewłaściwego doboru oraz efektywności pracy i współpracy członków zespołu (zespołów) realizatorów.
  • ZARZĄDZANIA – wypływające z niebezpieczeństwa przyjęcia niewłaściwych struktur i sposobów działania (np. procesy powdrożeniowej obsługi technologii IT lub zbyt skomplikowane i zbyt angażujące wiele zasobów firmy nowe narzędzie wspierające zarządzanie portfelem projektów).

Wymiana technologii to nie tylko ryzyka ale szanse dla naszego przedsięwzięcia. Nowa technologia oznaczać może m.in. obniżenie kosztów jej utrzymania i/lub szybsze wdrażanie nowych zmian dostosowujących procesy do wymagań gry rynkowej.

Każdym ryzykiem i szansą można zarządzać – piszemy o tym szerzej w artykule pt. [Główne wyzwania i ryzyka projektów IT].

 

Jako zespół INNOKREA wiele razy uczestniczyliśmy w projekcie przejęcia odpowiedzialności za rozwój oprogramowania pierwotnie wykonanego przez firmę trzecią. Nasz klient, firma FIXFM stanęła przed wyzwaniem zmiany partnera technologicznego. FIXFM poszukiwał partnera, który zapewni odpowiednie kompetencje techniczne dla dalszego rozwoju i utrzymania aplikacji. We współpracy z INNOKREA zbudowany został plan przejęcia odpowiedzialności za wytwarzanie i utrzymanie oprogramowania tak, aby odbyło się to bez szwanku dla całościowego wsparcia klienta. W bardzo krótkim czasie INNOKREA przejęła całościowe wsparcie i rozwój aplikacji mobilnej i webowej naszego klienta. Dzięki realizacji tego projektu, klient zoptymalizował koszty utrzymania i rozwoju aplikacji. Jednocześnie zagwarantowali sobie stabilnego partnera do współpracy technologicznej.