Przemysł 4.0 powoduje rozwój branży produkcyjnej z cyfryzacją w garści. Znana jako "inteligentna fabryka" rewolucja, jaką jest Przemysł 4.0, wstrząsa krajobrazem technologii produkcyjnych. Nowe materiały, technologie, metodologie produkcji, procesy planowania, a co ważniejsze, wymagania dotyczące umiejętności w tym sektorze sprzyjają radykalnej zmianie wyników i wydajności w stosunku do obecnego poziomu.

Z tego artykułu dowiesz się: 

  • Jaki wpływ ma digitalizacja na firmy produkcyjne? 
  • Jakie możliwości dają technologie cyfrowe? 
  • Jakie korzyści wynikają z rewolucji cyfrowej? 

Wpływ digitalizacji na krajobraz biznesowy

Jako szeroka koncepcja, Przemysł 4.0 (nazywany również "czwartą rewolucją przemysłową") zaciera różnice między technologiami fizycznymi i cyfrowymi, aby stworzyć dynamiczne przedsiębiorstwa, które są zarówno połączone, jak i zdolne do podejmowania bardziej świadomych decyzji. Koncepcja digitalizacji lub Przemysłu 4.0 spowodowała zakłócenia w wielu branżach. 

Ta zaawansowana technologicznie strategia powstała w Niemczech, a niektóre koncepcje Przemysłu 4.0 obejmują maszyny, które mogą przewidywać awarie i autonomicznie uruchamiać procesy konserwacyjne oraz samoorganizującą się logistykę, która reaguje na nieoczekiwane zmiany w produkcji. Podczas gdy niektóre sektory przyjęły tę koncepcję, inne stroniły od jej wdrożenia. Wśród firm zajmujących się produktami i usługami opartymi na informacji panuje tendencja do przekształcania się w organizacje cyfrowe, podczas gdy inne przedsiębiorstwa mają trudności z wykorzystaniem możliwości, jakie daje transformacja cyfrowa. Są to dwa skrajne przypadki tego, jak rewolucja cyfrowa zmieniła krajobraz biznesowy. Sektory, które wprowadziły cyfryzację, odniosły korzyści w postaci usprawnionych transakcji, udoskonalonych dostaw produktów oraz ulepszonych wewnętrznych i zewnętrznych łańcuchów wartości. Odpowiedzialność za zapewnienie długoterminowego sukcesu spoczywa na liderach biznesu, a szukanie nieszablonowych rozwiązań teraz, oznacza szukanie nowych możliwości w przyszłości. Zastosowanie inicjatyw Przemysłu 4.0 otwiera drogę do sukcesu i oznacza, że ograniczone granice poszczególnych fabryk najprawdopodobniej znikną. Zamiast tego będą one ewoluować w kierunku wielu połączonych ze sobą fabryk lub nawet skupisk regionów geograficznych.

Technologie Przemysłu 4.0 mogą sprawić, że istniejąca produkcja i działania będą bardziej wydajne i opłacalne. Ale to z kolei wymaga innowacyjnych modeli zarządzania biznesem, które nie tylko napędzą bezpośrednią i pośrednią wartość dla interesariuszy, ale lepiej ochronią firmę przed niespodziewanymi problemami. Dlatego też podmioty produkcyjne powinny dostosować się i na bieżąco śledzić swoje modele operacyjne. W przeciwnym razie ryzykują utratę przewagi na wielu poziomach, w tym konkurencji rynkowej i relacji z klientami.

Jakie możliwości dają technologie cyfrowe? 

Nowe możliwości obliczeniowe w połączeniu z postępem w takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja, automatyzacja robotów, technologia przyrostowa oraz interakcja człowiek-maszyna doprowadzają do powstawania innowacji. Technologie cyfrowej produkcji reorganizują każdą część łańcucha wartości produkcji, od badań i rozwoju, łańcucha dostaw i operacji fabrycznych po marketing, sprzedaż i usługi. Wdrożenie cyfrowej produkcji i usprawnienie procesów przepływu pracy przynosi oszczędności kosztów. Wiele firm produkcyjnych zaczęło digitalizować konkretne operacje. Kompletna transformacja cyfrowa wymaga sporej liczby zmian. Jednak przedsiębiorstwa powinny zdawać sobie sprawę, że muszą w pełni wdrożyć cyfryzację, aby czerpać z niej korzyści.

Jakie korzyści wynikają z rewolucji cyfrowej w branży produkcyjnej?

Poprawa doświadczeń klientów: 

  • Usprawnienie interakcji z klientami dzięki nowym produktom, aplikacjom i narzędziom.

Zwiększanie efektywności operacyjnej: 

  • Przebudowa procesów wewnętrznych, przekształcenie systemów back-end oraz odświeżenie struktur kontraktowania z dostawcami w celu uzyskania zintegrowanych i uproszczonych operacji.

Inwestowanie w wyspecjalizowane działy lub spółki grupowe albo angażowanie się w porozumienia partnerskie: 

  • Przewidywanie nadchodzących zmian na rynku.

Wykorzystanie big data: 

  • Zrozumienie preferencji i zachowań zakupowych klientów w celu przekształcenia relacji z wykorzystaniem big data.

Podsumowanie 

Rewolucja cyfrowa odcisnęła już swoje piętno na każdej branży. Firmy, które przyjęły pełną cyfryzację produkcji, wyprzedzają firmy, które niechętnie się na nią zdecydowały. Niezależnie od stopnia zaawansowania, cyfryzacja jest tu obecna i jeśli firmy chcą zachować znaczenie w tym ciągle zmieniającym się krajobrazie, muszą się całkowicie zdigitalizować. W obliczu rosnącej konkurencji, niższych marż zysku, wyższych oczekiwań klientów i szybko zmieniającej się technologii, firmy muszą się uczyć i adaptować, aby zachować znaczenie na rynku. 

 

Innokrea napędza sektor produkcyjny i budowalny, zarządzając i wdrażając projekty IT, dając możliwość adaptacji i poprawiając efektywność i wyniki.