Każda z technologii, jak to pokazaliśmy w artykule [Trajektorie rozwoju technologicznego], znajduje się na pewnym etapie jej rozwoju. Rozważając transfer danej technologii (także IT) do przedsiębiorstwa powinniśmy brać pod uwagę jej gotowość oraz zdolność firmy do jej absorpcji, czyli wdrożenia.

Zdolność firmy do absorpcji technologii to jej umiejętność adaptacji dostępnych technologii w celu zwiększenia konkurencyjności i produktywności danego przedsiębiorstwa. Inaczej mówiąc, zdolność absorpcyjna firmy jest zbiorem praktyk i procesów organizacyjnych, dzięki którym firma pozyskuje i przyswaja (potencjalna zdolność), oraz przekształca i wykorzystuje (skonsumowana zdolność) wiedzę do tworzenia zmian w środowisku produkcyjnym firmy w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Zdolność firmy do absorpcji

Na potrzeby niniejszego artykułu można założyć, iż zdolność firmy do absorpcji technologii jest odwrotnością poziomu trudności wdrożenia danej technologii, tzn. im umiejętności i kompetencje firmy we wdrażaniu danej technologii są większe, tym trudność wdrożenia może być teoretycznie mniejsza. W tym kontekście każda firma planująca transfer technologii powinna rozważyć, w jakim stopniu dane wdrożenie może wpłynąć na jej środowisko produkcyjne. Z punktu widzenia firmy przydatne może być rozważenie poziomu trudności wdrożenia danej technologii w firmie, które przedstawiono w Tab. 1 poniżej.

Podział poziomu trudności wdrożenia danej technologii w firmie

Poziom trudności

Opis

Wysoki (1)

Przewidywany niezwykle wysoki poziom trudności. Wdrażana technologia związana z koniecznością zmian w prawie wszystkich procesach produkcyjnych i organizacyjnych firmy.

Zmiana o charakterze systemowym – wdrożenie innowacji radykalnej w skali firmy.

  • Przykład: jednorazowa próba zastąpienia produkcji mebli na linię wytwarzania sprzętu RTV.

Średnio- wyższy (2)

Wdrożenie o charakterze kompleksowym, wprowadzające modyfikacje do wielu krytycznych procesów produkcyjnych firmy.  Efektywne zaplanowanie wdrożenia wymaga tym samym znaczącego czasu i zaangażowania wszystkich kluczowych zasobów firmy.  Zmiana, której charakter często uniemożliwia wycofanie się do stanu poprzedniego produkcji.

  • Przykład: wymagane dostosowanie wielu aplikacji bankowych do wymogów prawnych, zmieniających otoczenie prawne w określonym dniu.

Średni (3)

Zakładany średni poziom trudności w osiągnięciu założonych celów. Ryzykowne przedsięwzięcie - zmiana istotna dla ważnego fragmentu działalności biznesowej. W takim przedsięwzięciu wymagany jest do opracowania plan zapasowy i/lub plan wycofania zmian ze środowiska produkcyjnego.

  • Przykład: relokacja fabryki okien - uruchomienie nowocześniejszej linii produkcyjnej w nowej lokalizacji, przy jednoczesnym sfazowanym wycofywania produkcji w starej lokalizacji.

Średnio-niższy (4)

Przewidywany umiarkowany poziom trudności w transferze technologii. Zmiana wprowadzająca modyfikacje bądź usprawnienia do wybranego procesu produkcyjnego firmy. Podobne wdrożenia w firmie miały miejsce wcześniej, więc zakłada się, iż firma posiada ugruntowane kompetencje w zakresie efektywnego przeprowadzenia wdrożenia.

  • Przykład: uruchomienie dodatkowej, bardziej nowoczesnej maszyny do obróbki-skrawania sterowanej komputerowo od producenta, z którym wcześniej firma współpracowała. 

Niski (5)

Wdrożenie o charakterze drobnej zmiany bądź modyfikacji, realizowane w sposób niezakłócający w żadnym stopniu krytycznych procesów produkcyjnych firmy.

  • Przykład: zakup nowej usługi/aplikacji do działu marketingu polegający na zapewnieniu dostępu w czasie rzeczywistym do notowań giełdowych.

Podsumowanie

Analizując związek pomiędzy gotowością technologii a trudnością jej wdrożenia w firmie (zdolnością danej firmy do absorpcji danej technologii), można zauważyć naturalną zależność polegającą na tym, że im technologia jest bardziej dojrzała (bardziej upowszechniona), tym firma jest bardziej zdolna do jej absorpcji (tym łatwiejsze jest jej wdrożenie) – patrz Rys. 1.

 

Rys.  1. Prawdopodobieństwo udanego wdrożenia technologii w zależności od gotowości technologii i zdolności firmy do absorpcji technologii (trudności wdrożenia).

 

Z praktyki INNOKREA warto zauważyć, iż nasze wdrożenia cechują się wykorzystaniem stabilnych, dobrze osadzonych w rynku, a zarazem nowoczesnych technologii IT. Wspieramy naszych klientów w absorpcji technologii IT poprzez m.in. efektywne prowadzenie projektów i szkolenia użytkowników końcowych. Tym samym nasze wdrożenia są skazane na sukces.

 

Skorzystaj z naszego doświadczenia i umów się na konsultacje dotyczące Twojej strategii biznesowej! Kliknij tutaj