Digitalizacja procesów jest sposobem na poprawę skuteczności i konkurencyjności w firmach z branży produkcyjnej i budowlanej. Ważne jest szukanie rozwiązań koncentrujących się na zwiększeniu wydajności, szybkości i produktywności. Przedsiębiorstwa, które nie inwestują w rozwiązania cyfrowe, mogą stracić pozycję rynkową. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się: 

 • Na czym polega digitalizacja procesów?
 • Jakie są przykłady digitalizacji procesów?
 • Jakich efektów można się spodziewać i kiedy?
 • Realizacja projektu digitalizacji procesów. Co się bardziej opłaca — współpraca z zewnętrzną firmą czy wewnętrznym działem IT? 
 • Jakie są etapy digitalizacji procesów?
 • Czy digitalizacja procesów się zwraca? 

Na czym polega digitalizacja procesów?

Digitalizacja procesu biznesowego polega na usprawnieniu danego procesu przy wykorzystaniu technologii informatycznej zapewniającej optymalną realizację w danym środowisku biznesowym. Przy realizacji takiego procesu biznesowego wykorzystujemy różne technologie, rozwiązania IT,  wiedzę techniczną oraz wiedzę biznesową. Digitalizować można każdy proces. Pierwszym pytaniem, które powinniśmy zadać, jest pytanie o funkcjonowanie firmy. Jeśli właściciel firmy lub właściciel procesu biznesowego stwierdza, że w przedsiębiorstwie nie wszystko działa tak jak należy, występują problemy, które można zoptymalizować, to pojawia się przestrzeń na wdrożenie procesu digitalizacji. Wykorzystując dostępną wiedzę biznesową, techniczną oraz wiedzę na temat systemów IT, możemy usprawnić pracę w danym przedsiębiorstwie. 

Przykłady digitalizacji: 

 • zmniejszenie liczby dokumentów w procesie biznesowym,
 • digitalizacja procesów sprzedaży e-commerce dla społeczności lokalnej,
 • digitalizacja procesu prowadzenia aukcji charytatywnej,
 • digitalizacja procesu sprzedaży mieszkań,
 • digitalizacja procesu kontroli dostępu przez rozpoznawanie twarzy użytkowników.

Jakich efektów można się spodziewać i kiedy?

W zależności od specyfikacji projektu możemy uzyskać różne efekty biznesowe. Pod uwagę należy wziąć budżet, jakim dysponujemy; typ procesu, który chcemy zdigitalizować oraz  jakie cele są stawiane dla tego projektu. Odpowiadając na te pytania, możemy dojść do wniosku czy uda się nam osiągnąć zamierzone efekty biznesowe, jaki będzie zwrot z inwestycji i kiedy się ta inwestycja zwróci. W Innokrea jesteśmy w stanie obliczyć i przedstawić wymierne korzyści realizacji projektu przed jego rozpoczęciem. 

Realizacja projektu digitalizacji procesów. Co się bardziej opłaca — współpraca z zewnętrzną firmą czy wewnętrznym działem IT? 

Do efektywnego wdrożenia procesu digitalizacji potrzebne są odpowiednie zasoby. Jeśli w przedsiębiorstwie istnieje dział IT: 

 • posiadający kompetencje z zakresu wdrażania systemów informatycznych oraz 
 • doświadczenie biznesowe w tym zakresie, 

wtedy można rozważyć realizację projektu wewnętrznie. Jednak rzeczywistość wygląda inaczej. Zazwyczaj działy IT są obarczone realizacją wielu zadań i ich dyspozycyjność jest ograniczona. Równie często występującym problemem jest brak specjalizacji we wdrażaniu digitalizacji w przedsiębiorstwach. Najlepszym rozwiązaniem, w takim przypadku, jest rozpoczęcie współpracy z firmę zewnętrzną. Przy wyborze partnera warto zwrócić uwagę na doświadczenie techniczne oraz drugi równie istotny komponent, jakim jest doświadczenie biznesowe. Połączenie tych dwóch dziedzin zwiększa szanse na pomyślną realizację projektu.  

Jakie są etapy digitalizacji procesów? 

W digitalizacji procesów wyróżniamy 3 podstawowe etapy. 

 • Pierwszy z nich, to analiza wstępna. Ważnym elementem tego etapu jest obustronne zrozumienie procesów zachodzących w firmie, wybranie procesu, który będzie digitalizowany oraz dobór narzędzi. 
 • Drugi etap to studium optymalizacji. W tym etapie zbierane są dane służące do obliczenia przewidywanego zwrotu z inwestycji oraz określenia korzyści wynikających ze wdrożenia. Pozytywny wynik daje zielone światło do przystąpienia realizacji ostatniego etapu procesu. 
 • Ostatnim etapem digitalizacji procesu jest wdrożenie. Jako Innokrea od początku do końca bierzemy pełną odpowiedzialność za realizację projektu i efekty. Zobacz Nasze case-study.

Czy digitalizacja procesów się zwraca?   

W zależności od stopnia zaawansowania projektu zwrot z inwestycji może nastąpić po kilku tygodniach, miesiącach lub latach. Nie istnieje w tym przypadku złota reguła. Elementem składowym każdego projektu jest zarządzanie ryzykiem. Możliwa jest sytuacja, w której digitalizacja procesów może się nie zwrócić, jednak trzeba temu przeciwdziałać. Kluczowi zawsze są ludzie. Warto zadbać, aby w organizacji był człowiek pełniący rolę ambasadora zmiany, ponieważ bez osób wspierających wdrażanie nowego rozwiązania, digitalizacja procesów nie przebiegnie pomyślnie. Na podstawie zdobytego doświadczenia w Innokrea wiemy, jak minimalizować ryzyko.

Pracujesz w branży produkcyjnej lub budowlanej? Dowiedz się, co możesz zyskać dzięki digitalizacji procesów w Twojej firmie. Umów się na darmową i niezobowiązującą konsultację.