ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/2023/03/01 Zakup platformy do kojarzenia partnerów w realizacji projektów IT”

ROZSTRZYGNIĘTE

Data opublikowania ogłoszenia: 29.03.2023

Termin składania ofert: 05.04.2023


Nazwa i adres Zamawiającego:

INNOKREA SP. Z O.O.

Ul. Lęborska 3B

80-386 Gdańsk

NIP: 5842755977


Przedmiot zamówienia:

  1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rozpoczęcie działalności przez firmę Innokrea na nowych perspektywicznych rynkach zagranicznych.” (dalej: „Projekt”), nr PBAR.02.01.00-00-0065/22 dofinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w ramach Programu Re_Open UK.
  2. Celem zamówienia jest realizacja zadania: Zadanie 5 – Zakup platformy do kojarzenia różnego typu partnerów w realizacji projektów IT
  3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup trzech licencji wyłącznych, nieograniczonych terytorialnie i czasowo:
    • Licencja na aplikację webową Platformy.
    • Licencja na aplikację mobilną Platformy.
    • Licencja dla systemu backendowego Platformy.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku „Zapytanie ofertowe nr ZO/2023/03/01 z dnia 29.03.2023”
Załączniki:Rozstrzygnięcie ogłoszenia: Zapytanie ofertowe nr ZO/2023/03/01 „Zakup platformy do kojarzenia partnerów w realizacji projektów IT”

ROZSTRZYGNIĘCIE:

Została wybrana oferta złożona przez firmę RoboFactory Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Cena oferty: 450180,00 zł brutto

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu: