Fundusze Europejskie

Innokrea sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku realizuje projekt pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców).

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz uruchomienie nowoczesnego portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com, który będzie się składał z innowacyjnych funkcjonalności dostępnych z poziomu aplikacji mobilnej i przeglądarki internetowej.

Portal aukcyjno-zakupowy będzie składać się tym samym z trzech głównych elementów:

  1. rozbudowanego modułu do realizacji aukcji (na bazie istniejącego produktu kuptam.pl);
  2. nowego modułu do realizacji procesu ofertowania i oceny dostawców;
  3. nowego modułu do zarządzania klientami (użytkownikami systemu aukcyjnego i/lub dostawcami/oferentami modułu zakupowego).

Wartość projektu: 666.618,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 342.481,48 zł