Dzisiaj jako Innokrea opowiemy trochę o tym czym jest system rozproszony, jakie są jego właściwości, a także zobaczymy przykładową architekturę takiego systemu. Jeśli jesteście zainteresowani to zapraszamy do lektury!

 

Czym jest system rozproszony?

Istnieją różne definicje czym jest właściwie system rozproszony od tych formalnych, naukowych, aż po te bardzo praktyczne. Jedne definicje wskazują na to, że rozproszony system to taki składający się z wielu komponentów lub programów umieszczonych na wielu węzłach czy komputerach. Inne natomiast kładą nacisk nie tylko na rozproszenie, ale także np. na to, że system rozproszony powinien jawić się użytkownikowi jako spójny system, a także na to, że występują różne płaszczyzny rozpraszania. Można jednak zidentyfikować pewne atrybuty, którymi cechuje się taki typ oprogramowania jak np.

 • możliwość działania na wielu komputerach,
 • duże możliwości skalowania,
 • heterogeniczny stos technologiczny,
 • jednoczesne wykonanie wielu procesów,
 • awaria pojedynczego komponentu nie sprawia, że system przestaje działać,
 • rozproszenie geograficzne,
 • replikacja danych na wielu komputerach,
 • potrzeba koordynacji pomiędzy różnymi procesami w celu wykonania operacji,
 • asynchroniczna wymiana danych,
 • używanie sieci do wymiany danych.

Oczywiście nie wymieniliśmy tu wszystkich cech, ale te powyższe mogą Wam dodać trochę intuicji na temat takich systemów. Należy także powiedzieć, że nie każdy system rozproszony spełnia wszystkie te cechy.

 

Płaszczyzny rozpraszania

Trzy najważniejsze płaszczyzny, na których można rozproszyć aplikacje, to: przetwarzanie, kontrola oraz dane. W zależności od naszych wymagań możemy manipulować stopniem rozproszenia w tych aspektach. Rozproszenie przetwarzania oznacza, że istnieją różne komputery połączone siecią przetwarzające pewne dane jak np. wyszukiwanie informacji czy mnożące macierze. Węzły otrzymują część pewnego zadania i usprawniają jego wykonanie jeśli równoległe przetwarzanie danych jest możliwe. Jeśli chodzi o dane to możemy tu mówić o ich replikacji lub o tzw. ‘data partitioning’ czyli przechowywaniu ich w różnych lokalizacjach. Przykładem są tutaj bazy danych, w których występują problemy z ich replikacją i synchronizacją w odpowiedni sposób rozwiązywane przez silniki bazodanowe. Jeśli chodzi o dystrybucję kontroli, to jest to przekazanie części kontroli do innego węzła komputera. Przykładem może być sieć P2P albo router, które podejmują decyzje routowania na podstawie lokalnych informacji. Kontrolna nad przekazywaniem wiadomości jest więc rozproszona. Spróbujmy przeanalizować architekturę klient-serwer, pod względem wyżej wymienionych kryteriów:

 • przetwarzanie - rozproszenie nie jest duże, ponieważ klient przetwarza zwykle informacje na temat UI czy danych wejściowych z formularzy. Strona serwera odpowiada za przetwarzanie żądań użytkownika czy komunikację z bazą danych. W zależności od typu aplikacji proporcje przetwarzania w tej architekturze mogą wyglądać inaczej (tzw. client side rendering vs server-side rendering).
 • kontrola - po stronie klienta występuje odpowiedzialność za inicjowanie żądań oraz obsługę odpowiedzi. Serwer posiada kontrolę nad logiką biznesową czy dostępem do danych.
 • dane - dane w całości przechowywane są po stronie serwera, więc tu rozproszenie nie występuje, chyba, że baza jest replikowana lub występuje ‘data-partitioning’ pomiędzy wiele baz.

Można więc powiedzieć, że architektura klient-serwer sama w sobie nie jest ani szczególnie rozproszonym typem architektury, ani scentralizowanym. Powyższa analiza mogłaby zostać jednak mocno zmodyfikowana na potrzeby niektórych scenariuszy i nie byłoby w tym nic dziwnego. Podajemy tutaj ogólny zarys takiego systemu, a to jak mocne powinno być rozproszenie tak aby system był optymalny pozostaje w gestii projektującego.

 

Czym jest transparentność systemu?

Jednym z ważniejszych cech, które powinien posiadać system rozproszony, jest jak najlepsze ukrycie tego, że działa on na wielu węzłach. Dzięki temu korzystający z systemu użytkownik może nie martwiąc się o techniczne detale używać systemu jakby działał on na pojedynczej stacji. Istnieją różne rodzaje transparentności i możemy tu wyróżnić między innymi:

 • dostęp - ukryj różnice w dostępie dodanych i stosowanych formatach,
 • lokalizacja - ukryj to gdzie obiekt się znajduje,
 • równoległość - ukryj, że z obiektu może korzystać wielu użytkowników,
 • błąd - ukryj błędy oraz naprawienie tych błędów,
 • migracja - ukryj, że obiekt jest przeniesiony do innej lokalizacji,
 • relokacja - ukryj, że obiekt jest przeniesiony do innej lokalizacji będąc jednocześnie używany,
 • replikacja - ukryj, że obiekt jest zreplikowany w innej lokalizacji.

 

Gdzie stosowane są systemy rozproszone?

Zarówno w świecie naukowym jak i komercyjnym wykorzystuje się różne rodzaje rozproszenia ze względu na dużo większe możliwości skalowania horyzontalnego (takiego, w którym zwiększamy liczbę stacji w celu osiągnięcia większej mocy obliczeniowej). Skalowanie wertykalne ma swoje poważne ograniczenia i jest nieopłacalne powyżej pewnego poziomu. Klastry oraz superkomputery są wykorzystywane do zadań skomplikowanych obliczeniowo jak np. szkolenie modelu językowego czy modelowanie pogody. Istnieją specjalne platformy do rozpraszania zadań na wiele węzłów obliczeniowych jak np. Apache Hadoop.

W tym temacie polecamy serię artykułów dotyczącą superkomputerów: https://www.innokrea.pl/superkomputery/

Jeśli chodzi o dane, to można tu wymienić wszelkie rozwiązania służące do przechowywania wielkiej ilości danych jak np. Bigtable od Google czy DynamoDB od Amazona. Dane dystrybuowane są między wiele węzłów i dzięki temu można także przechowywać ogromne ich ilości w celu późniejszego wykonania na nich operacji lub wprost przeciwnie - zapisywać informacje powstałe w wyniku przetwarzania innych danych. Rozproszenie kontroli z kolei jest stosowane przy obsłudze systemów energetycznych czy środowiskowych, gdzie komponenty programowe są w stanie podejmować lokalne decyzje bez udziału centralnego serwera.

Do bardziej klasycznych przykładów systemów rozproszonych jakie znane są programistom należą także mikroserwisy stosowane choćby przez takie firmy jak Netflix.

 

diagram architektury Netflix’a

Rysunek 1 - diagram architektury Netflix’a [1]

 

Podsumowanie

Systemy rozproszone występują dzisiaj na każdym kroku i korzystamy z nich często nie wiedząc, że są one złożone z wielu komponentów programowych. Transparentność rozwiązań sprzyja doświadczeniom użytkownika, który może dzięki temu skorzystać z szybkiego i często niezawodnego systemu.

 

Źródła:

[1] https://elatov.github.io/2021/02/distributed-systems-design-netflix/