Digitalizacja procesów w firmie umożliwia dotrzymanie tempa zmianom w gospodarce.  Wykorzystanie współczesnych technologii, które zapewniają większą wydajność i lepszą systematyzację potrzebnych informacji, pomaga zautomatyzować czasochłonne procesy, obniżyć koszty i poprawić bezpieczeństwo. Warto wiedzieć jakie działania podjąć, aby firma była bardziej  innowacyjna i skuteczna. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się: 

  • Jaki jest cel digitalizacji procesów w firmie? 
  • Kto powinien skorzystać z digitalizacji procesów w firmie? 
  • Jakie są etapy wdrażania digitalizacji procesów w firmie? 

Jaki jest cel digitalizacji procesów w firmie? 

Digitalizacja procesów wpływa na całokształt działalności przedsiębiorstwa. Digitalizacja procesów jest narzędziem do usprawniania i optymalizacji procesów biznesowych, a nie jest celem samym w sobie. Nadążanie za stale zmieniającymi się potrzebami konsumentów jest sprawniejsze, dzięki czemu firma jest gotowa na elastyczne reagowanie na zmiany. W wyniku wdrożenia digitalizacji procesów przedsiębiorstwo może się szybciej rozwijać i podnosić swoją konkurencyjność. Wykorzystanie możliwości technologii może uchronić firmę przed kryzysem, otworzyć biznes na nowe możliwości i wypracować przewagę jakościową na rynku. 

Kto powinien skorzystać z digitalizacji procesów w firmie? 

Digitalizacja procesów jest dedykowana przedsiębiorstwom, które chcą uporządkować dokumentację i zwiększać swoje możliwości oraz efektywność pracy pracowników. Szybki postęp i rozwój nowych technologii wymaga od organizacji i ich interesariuszy przeniesienia potencjału w zakresie innowacji, na nowy poziom w celu zwiększenia możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej. Dzięki digitalizacji procesów ilość powtarzalnych i monotonnych czynności wykonywanych przez pracowników zostaje zminimalizowana. 

Jakie są etapy wdrażania digitalizacji procesów w firmie? 

Digitalizacja procesów wymaga odpowiedniej strategii oraz zasobów. Niezbędne jest wsparcie oraz wiedza ze strony doświadczonego partnera. W INNOKREA realizacja procesu wdrożenia digitalizacji w firmie składa się z 3 etapów. 

Etap 1: Wstępne rozpoznanie. Na tym etapie ważną rolę odgrywa obustronne zrozumienie procesów zachodzących w firmie i zidentyfikowanie obszarów wymagających usprawnień technicznych. 

Etap 2: Studium optymalizacji. Efektem tego etapu jest przygotowana specyfikacja funkcjonalna i architektura dla nowego systemu. 

Etap 3: Wdrożenie. Realizacja założonych celów oraz adaptacja w firmie. Zobacz case-study

Podsumowanie 

Digitalizacja procesów polega na wprowadzaniu rozwiązań technologicznych w różnych obszarach działalności w firmie. Dzięki odpowiedniej strategii i wdrożeniu nowych rozwiązań przedsiębiorstwo staje się efektywniejsze i bardziej konkurencyjne na rynku. 


Dowiedz się, co możesz zyskać dzięki digitalizacji procesów w Twojej firmie. Umów się na darmową i niezobowiązującą konsultację.