INNOKREA: Kompleksowa analiza, zarządzanie i wdrożenie projektów IT

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Biuro

ul. Małachowskiego 5

80-262 Gdańsk

Siedziba

ul. Lęborska 3b

80-386 Gdańsk