Wybierając rozwiązanie IT dla firmy produkcyjnej jest wiele elementów, na które trzeba zwrócić uwagę. Dokonanie nietrafnego wyboru, może wiele kosztować. W tym artykule krok po kroku przeprowadzimy Cię przez ten proces i wskażemy, na co zwrócić uwagę.

 

 

Na co zwrócić uwagę wybierając rozwiązanie IT dla firmy produkcyjnej?  

Wewnętrzny zespół IT 

Pierwszym pytanie, które powinniśmy zadać dotyczy tego czy podejmiemy się realizacji projektu wewnętrznie, czy potrzebujemy do tego partnera IT. Jeśli realizujemy projekt wewnętrznie, to wybór technologii jest rzeczą wtórną ze względu na to, że zespół IT, którym dysponujemy wewnątrz, ma pewne określone kompetencje. Zatem realizacja projektu będzie opierać się o wykorzystanie kompetencji pracowników zatrudnionych wewnątrz organizacji. 

Zewnętrzny zespół IT 

Jeśli zdecydujemy się na współpracę z firmą zewnętrzną, będziemy dysponować szerszym polem możliwości. Wybór partnera IT będzie podyktowany tym jakich funkcjonalności potrzebujemy, by realizować cele biznesowe i jaka technologia będzie do tego odpowiednia. 

Gotowość organizacji 

Kolejny elementem do rozważenia jest gotowość organizacji do wdrożenia danej technologii. Przykładem może być chęć wdrożenia do organizacji systemu CRM. W momencie, gdy procesy sprzedażowe nie są gotowe na taką zmianę, możemy ponieść porażkę.  

Ocena innowacyjności 

Warto zwrócić również uwagę na ocenę innowacyjności. Każda firma dąży do tego, żeby zwiększać swoją przewagę konkurencyjną na rynku i w takim celu usprawniamy procesy i tworzymy rozwiązania IT. Jak znaleźć odpowiedź na pytanie, czy dana technologia jest wystarczająco innowacyjna? Nie ma jednej metody. Są natomiast narzędzia, które mogą wesprzeć w tym procesie. 

Ocena efektywności finansowej 

Kolejnym aspektem, który trzeba wziąć pod uwagę, jest ocena efektywności finansowej. Pytanie: Czy mam wystarczający budżet na realizację danego przedsięwzięcia? Kiedy inwestycja się zwróci? 

Ocena ryzyka 

Ostatnim punktem jest ocena ryzyka. Z każdym przedsięwzięciem wiąże się ryzyko. Może to być ryzyko technologiczne, biznesowe, ludzkie, zasobowe. Trzeba umieć tymi krytycznymi ryzykami zarządzać. 

Jakie są trendy na rynku? 

Trendów w rozwiązaniach IT jest bardzo dużo. Wybór rozwiązania IT powinien zależeć od tego, z jakim wyzwaniem mierzy się dana firma. Jednym z najważniejszych trendów jest cyberbezpieczeństwo. Coraz większą wagę przykłada się do bezpieczeństwa sieci przemysłowych. W dzisiejszych czasach zwiększone jest się ryzyko włamania się do sieci, co może spowodować zakłócenia w produkcji. 

Wiele mówi się o także o przemysłowym internecie rzeczy, czyli IIoT (industrial internet of things). Rozwiązania IT, takie jak aplikacje mobilne, oprogramowania wkraczają w świat SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), czyli systemu informatycznego do zarządzania procesem produkcyjnym. W wielu zakładach wykorzystuje się rozszerzoną rzeczywistość i wirtualną rzeczywistość do wspierania procesów biznesowych. Tematem, który nigdy się nie kończy, jest integracja systemów.   

Ochrona danych 

Istnieje wiele możliwości ochrony danych, jednymi z nich są: zabezpieczenia za pomocą sprzętu, oprogramowania, czy nadawania uprawnień odpowiednim osobom. W zależności od projektu i procesu należy wybrać odpowiednie rozwiązanie. Kluczowe ryzyko, na które należy zwrócić uwagę, jest związane z czynnikiem ludzkim. Świadomość pracowników jest jednym z najważniejszych zabezpieczeń. Proces możemy uznać za bezpieczny, gdy ludzie wiedzą, jak z nim funkcjonować. 

Wyzwanie w obszarze integracji systemów

Wyzwaniem, przed którym stanęła INNOKREA było stworzenie uniwersalnego graficznie i intuicyjnego środowiska programistycznego będącego istotnym elementem upowszechnienia nauki programowania z wykorzystaniem robotów. Producenci robotów edukacyjnych oferują własne środowiska do programowania robotów, jednak środowiska te są dedykowane do danego typu i wersji platformy sprzętowej i nie oferują unifikacji języka oraz środowiska programistycznego nawet w ramach produktów jednej linii produktowej. We współpracy z firmą RoboApp opracowaliśmy uniwersalne środowisko graficznego programowanie robotów edukacyjnych zapewniające przyjazny dla użytkownika interfejs „przeciągnij i upuść” i język programowania pozwalający bez znajomości złożonej składni i semantyki na programowanie robotów zbudowanych w oparciu o różne platformy sprzętowe. 

Dowiedz się więcej o tym rozwiązaniu https://www.innokrea.pl/projekty/uniwersalne-srodowisko-graficznego-programowania-robotow-edukacyjnych-roboapp/

Pracujesz w branży produkcyjnej lub budowlanej? Dowiedz się, co możesz zyskać dzięki digitalizacji procesów w Twojej firmie. Umów się na darmową i niezobowiązującą konsultację.