ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2020/05/01 NA SPRZĘT ELEKTRONICZNY

ROZSTRZYGNIĘTE

Data ogłoszenia: 09-05-2020

Termin składania ofert: do dnia 22-05-2020

Przedmiot zamówienia:

Innokrea sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku realizuje projekt pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców).

Przedmiotem zamówienia jest następujący sprzęt elektroniczny:

  1. Urządzenie wielofunkcyjne (druk laserowy) [1 szt.] wraz materiałami eksploatacyjnymi [4 szt.]
  2. Komputer do prac administracyjnych projektu [1 szt.]
  3. Telefon do testów z systemem iOS [1 szt.]
  4. Telefon do testów z systemem Android [1 szt.]
  5. Rzutnik [1 szt.]
  6. Serwer plików [1 szt.]

Załączniki:

Biuro

ul. Małachowskiego 5

80-262 Gdańsk

Siedziba

ul. Lęborska 3b

80-386 Gdańsk