ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2020/02/01 – PROGRAMISTA FRONTEND

NIEROZSTRZYGNIĘTE

Data ogłoszenia: 12-02-2020

Termin składania ofert: do dnia 21-02-2020

Przedmiot zamówienia:

Innokrea sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku realizuje projekt pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców).

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług programisty frontend na rzecz Zamawiającego, związanych z realizacją przez Zamawiającego ww. projektu.

Załączniki:

Fundusze Europejskie
Biuro

ul. Małachowskiego 5

80-262 Gdańsk

Siedziba

ul. Lęborska 3b

80-386 Gdańsk