ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2019/06/01 – PROGRAMISTA BACKEND

ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 19-06-2019

Termin składania ofert: do dnia 27-06-2019

Przedmiot zamówienia:

Innokrea sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku realizuje projekt pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców).

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług programisty backend na rzecz Zamawiającego, związanych z realizacją przez Zamawiającego ww. projektu.

Załączniki:

Fundusze Europejskie

USŁUGI

Wdrożenia IT

Outsorcing IT


PRODUKTY

System aukcyjny

System zakupowy

BIURO

ul. Małachowskiego 5

80-262 Gdańsk


SIEDZIBA

ul. Lęborska 3b

80-386 Gdańsk

KONTAKT

+48 694 487 332

info@innokrea.pl