ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2019/04/02 – ZESTAWY KOMPUTEROWE I MONITORY

ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 04-04-2019

Termin składania ofert: do dnia 12-04-2019

Przedmiot zamówienia:

Innokrea sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku realizuje projekt pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców).

Przedmiotem zamówienia są zakup i dostawa trzech fabrycznie nowych zestawów komputerowych z systemem Windows (i oprogramowaniem Office) oraz trzech monitorów. Szczegółowa specyfikacja została przedstawiona w Załączniku nr 1 – Specyfikacja zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz specyfikacja monitora.

Załączniki:

Fundusze Europejskie

Biuro

ul. Małachowskiego 5

80-262 Gdańsk

Siedziba

ul. Lęborska 3b

80-386 Gdańsk