Zapytanie ofertowe nr 2019/04/01 – doradztwo techniczno-wdrożeniowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2019/04/01 – DORADZTWO TECHNICZNO-WDROŻENIOWE

ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 01-04-2019

Termin składania ofert: do dnia 08-04-2019

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi doradztwa techniczno-wdrożeniowego na rzecz Zamawiającego, związanej z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców).

Załączniki:

Fundusze Europejskie

LOKALIZACJE

Innokrea Sp. z o.o.

ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk
oraz
ul. Małachowskiego 5
80-262 Gdańsk

NAPISZ DO NAS

tel.: +48 694 487 332

e-mail: info@innokrea.pl

ZNAJDŹ NAS