Zapytanie ofertowe nr 2019/03/02 – usługa profesjonalnego projektowania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2019/03/02 – USŁUGA PROFESJONALNEGO PROJEKTOWANIA

ZAKOŃCZONE

Data ogłoszenia: 30-03-2019

Termin składania ofert: do dnia 09-04-2019

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest usługa profesjonalnego projektowania projektu wzorniczego portalu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, związana z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców).

Załączniki:

Fundusze Europejskie

LOKALIZACJE

Innokrea Sp. z o.o.

ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk
oraz
ul. Małachowskiego 5
80-262 Gdańsk

NAPISZ DO NAS

tel.: +48 694 487 332

e-mail: info@innokrea.pl

ZNAJDŹ NAS