ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2019/01 – DORADZTWO PRAWNE

ANULOWANO

Data ogłoszenia: 02-02-2019

Termin składania ofert: do dnia 18-02-2019

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług prawniczych na rzecz Zamawiającego, związanych z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców).

Załączniki:

Fundusze Europejskie
Biuro

ul. Małachowskiego 5

80-262 Gdańsk

Siedziba

ul. Lęborska 3b

80-386 Gdańsk