Zapytanie ofertowe „Bon Na Innowacje”

04/01/2017

Innokrea sp. z o.o. uruchamia projekt pod tytułem: „Zaprojektowanie i implementacja skalowalnej architektury portalu e-commerce wraz z innowacyjnymi algorytmami organizowania rezultatów wyszukiwania”, o dofinansowanie którego ubiega się ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

W celu pobrania Zapytania ofertowego proszę kliknąć poniżej.

Wyniki zapytania ofertowego

13/01/2017

W celu pobrania wyników Zapytania ofertowego proszę kliknąć poniżej. Fundusze Europejskie
Biuro

ul. Małachowskiego 5

80-262 Gdańsk

Siedziba

ul. Lęborska 3b

80-386 Gdańsk