Z perspektywy efektywnego biznesu niezwykle ważne jest posiadanie sprawnej infrastruktury informatycznej firmy. Każdy incydent z nią związany wpływa niekorzystnie na działalność przedsiębiorstwa. W ramach naszej oferty proponujemy uruchomienie wyspecjalizowanego działu Helpdesk dla Państwa Firmy.

Nadrzędnym celem pracy Helpdesku jest minimalizacja kosztów związanych z obsługą informatyczną, skrócenie czasu przestoju działania aplikacji, możliwość prognozowania i budżetowania zmian sprzętowych oraz optymalna modernizacja infrastruktury.

W ramach naszej oferty Helpdesk IT podejmujemy następujące wyzwania:
 • Zapewnienie dobrej jakości usług IT – skuteczna naprawa błędów i realizacja zgłoszeń serwisowych mierzona zadowoleniem użytkowników końcowych.
 • Efektywność kosztowa wsparcia IT – brak potrzeby zatrudniania wielu ekspertów dziedzinowych, dostęp do specjalistów „na godziny”.
 • Pełen zakres usług IT dla rozwijającej się firmy – dbamy o to, aby użytkownicy mieli dostęp do sprawnie działających aplikacji, sprzętu i komputerów. Elastycznie dostosujemy i rozwiniemy zakres naszych usług wraz z rozwojem Państwa firmy.
 • Skuteczny rozwój funkcji IT – koordynujemy projekty i wdrażamy w Firmie nowe rozwiązania.
Aby realizować te cele, proponujemy wdrożenie w ramach naszej współpracy tzw. modelu usługowego IT, w ramach którego zapewnimy:
 1. Helpdesk (I linia wsparcia działająca w dni robocze od 8:00 do 16:00) – użytkownicy mogą zgłaszać swoje prośby, błędy i/lub pytania za pomocą maila i/lub dedykowanego telefonu. Serwisant rejestruje zgłoszenie, nadaje mu priorytet i przydziela specjalistę do realizacji zadania.
 2. II linia wsparcia – specjaliści IT po otrzymaniu zadania przystępują zdalnie do naprawiania błędów, konfiguracji (np. skrzynki pocztowej, sieci komputerowej) i/lub prac polegających na przygotowaniu nowego sprzętu. Ważnym elementem tej lini wsparcia jest także koordynacja umów z podwykonawcami, którzy dostarczać będą dedykowane narzędzia IT dla Państwa Firmy (np. CRM, Workflow, inne).
 3. III linia wsparcia – rozumiana jako dostawcy zewnętrzni wszystkich pozostałych usług IT (w tym np. infrastruktura/hosting, aplikacje). Zadbamy m.in. o to, aby te firmy zewnętrzne naprawiały błędy w ich aplikacjach w uzgodnionych czasach (poziomach usług).
Nasi specjaliści pomagają zdalnie i na miejscu u Klienta w rozwiązaniu problemów dotyczących m.in.:
 • Infrastruktury IT,
 • Systemów operacyjnych i biurowych,
 • Aplikacji biznesowych,
 • Urządzeń drukujących,
 • Sieci i internetu,
 • Usług pocztowych.
Nasz Helpdesk pomaga także w realizacji projektów rozwojowych IT. W ramach współpracy wycenimy, skoordynujemy i wdrożymy uzgodnione projekty rozwojowe IT (np. nowa strona internetowa, uruchomienie nowego oddziału, nowa aplikacja CRM, itp.).
USŁUGI

Wdrożenia IT

Outsorcing IT


PRODUKTY

System aukcyjny

System zakupowy

BIURO

ul. Małachowskiego 5

80-262 Gdańsk


SIEDZIBA

ul. Lęborska 3b

80-386 Gdańsk

KONTAKT

+48 694 487 332

info@innokrea.pl